[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์
เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน

พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

Tag :

 


เชิญท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน
ในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2556
เนื่องในวันมาฆบูชา
แบบพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ
 
 
 วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันนี้จึงมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชามาฝากกันค่ะ
ความหมายของวันมาฆบูชา
          คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกำหนดวันมาฆบูชา
          การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
 ความสำคัญและประวัติของวันมาฆบูชา
          ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"
 ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
          1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
          2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
          4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"
          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
          จาตุร แปลว่า 4
          องค์ แปลว่า ส่วน
          สันนิบาต แปลว่า ประชุม
          ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง
          ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์


เข้าชม : 1361


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ปฏิบัติธรรมบารมีธรรมรุ่น 147
      กำหนดการ งานฉลองสมโภชหลวงพ่อพระโตโคตมะหินผา และหลวงพ่อพระโตโคตมะ ปางประสูติ
      เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ! สวดมนต์-เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
      สมโภชน์พระพุทธรูปครั้งยิ่งใหญ่ พระนามว่า พระพุทธบารมีธรรมจาริก
      ขอเชิญเข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ใกล้โค้งดารา/หุบบอน)