[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

กิจกรรม (Activity)

 

  [ ดูกิจกรรมทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนกิจกรรมนี้

กิจกรรมหมายเลข 12 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 81 votes)

Tag :

 

*ข้อแนะนำการปฏิบัติ

 **กฎระเบียบที่ควรปฎิบัติ
 ครั้งที่ วันที่ เดือน ปี ระยะเวลา ผู้นำปฏิบัติ กำหนด รายละเอียด
92  16-20  มกราคม 2558   4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
คลิก 
93 6 - 25 กุมภาพันธ์ 2558  19 คืน 20วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะกลุ่ม)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
94 1 - 5  มีนาคม 2558 
4 คืน 5 วัน 
 
พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ
สติปัฏฐาน 4
คลิก
95 26 - 30  มีนาคม 2558  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
96 23 - 27  เมษายน  2558   4 คืน 5 วัน   พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
97 2 - 5  พฤษภาคม 2558   3 คืน 4 วัน  แม่ครูอัจฉรา บุริมจิตต์
พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ 
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
98 15 - 19 พฤษภาคม 2558   4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม  ชนะพันธ์
วัดนาคปรกภาษีเจริญ
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
99 21 - 25  พฤษภาคม 2558  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
100 30 - 3 พ.ค.-มิ.ย.  2558  4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก
101  18 - 22 มิถุนายน 2557  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ
สติปัฎฐาน 4 
 คลิก
102  1 - 5 กรกฎาคม 2558 4 คืน 5 วัน พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
 พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 คลิก 
103 16 - 20 กรกฎาคม 2558  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
104 1 - 5 สิงหาคม 2558  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
   
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
 105 1 - 5 กันยายน 2558  4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
106 15 - 19 ตุลาคม 2558 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
  
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
คลิก
107 19 - 23 พฤศจิกายน 2558 4 คืน 5 วัน พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
108  27 - 1 พ.ย.-ธ.ค. 2558 4 คืน 5 วัน พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
109 4 - 7 ธันวาคม 2558 3 คืน 4 วัน แม่ครูอัจฉรา บุริมจิตต์
พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
 
คลิก
110 10 - 14 ธันวาคม 2558  4 คืน 5 วัน  พระมหาสวัสดิ์  สัจจวาที
วัดสว่างอารมณ์ ขอนแก่น
(เฉพาะผู้เคยผ่านการปฏิบัติ
กับพระอาจารย์มหาเฉลิม
   แนวพอง-ยุบมาแล้ว 3 ครั้ง)
 
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
  
 คลิก
111 29 - 1 ธ.ค.-ม.ค. 2558  4 คืน 5 วัน  พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ
พองยุบ 
สติปัฎฐาน 4
  
 คลิก
               


เข้าชม : 5312    [ ขึ้นบน ]


กิจกรรม  ทั่วไป 5 กิจกรรมล่าสุด

      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2561  14 / ม.ค. / 2561
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2560  3 / ม.ค. / 2560
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2559  11 / ก.พ. / 2559
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2558  6 / ม.ค. / 2558
      ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2557  4 / ม.ค. / 2557