[x]ปิดหน้าต่าง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
   
 
 

กิจกรรม (Activity)

 
  

14 / ม.ค. / 2561 : ทั่วไป


ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2561

ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2561  [เข้าชม 194 ]

 Rating :
  • Currently 1.83/5
3 / ม.ค. / 2560 : ทั่วไป


ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2560

ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2560  [เข้าชม 2683 ]

 Rating :
  • Currently 2.86/5
11 / ก.พ. / 2559 : ทั่วไป


ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2559

ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2559  [เข้าชม 2494 ]

 Rating :
  • Currently 2.00/5
6 / ม.ค. / 2558 : ทั่วไป


ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2558

ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2558  [เข้าชม 4314 ]

 Rating :
  • Currently 2.16/5
4 / ม.ค. / 2557 : ทั่วไป


ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2557

ตารางปฎิบัติ ปี พ.ศ. 2557  [เข้าชม 6609 ]

 Rating :
  • Currently 2.10/5
26 / ก.ค. / 2554 : ตารางกิจกรรมพิเศษ


ตารางกิจกรรมพิเศษต่างๆ

รวมวันพิเศษที่มีกิจกรรมในบารมีธรรม  [เข้าชม 5998 ]

comment ล่าสุด : chiwanhuen
 Rating :
  • Currently 2.32/5
9 / ธ.ค. / 2553 : ทั่วไป


โครงการในอนาคต

โครงการในอนาคตของศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม  [เข้าชม 2383 ]

comment ล่าสุด : sunshine
 Rating :
  • Currently 2.40/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>