ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม
ใบสมัคร

เพื่อขอเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม


เข้ารับการอบรม

             วันที่   ถึงวันที่

ข้าพเจ้า

คำนำหน้า : นาย นาง นางสาว   เด็กชาย   เด็กหญิง

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น          

เกิดวันที่               

ที่อยู่ปัจจุบัน

           เลขที่    หมู่บ้าน   ซอย    ถนน 

แขวง/ตำบล       เขต/อำเภอ     จังหวัด   

รหัสไปรษณีย์    

โทรศัพท์        

วุฒิการศึกษา  

อาชีพ               ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

โทรสาร         

อีเมล์            

สุขภาพร่างกาย
มีโรคประจำตัว (โปรดระบุ)

สุขภาพจิต

ปรกติ     เคย    บำบัดที่    เมื่อ

ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดปฏิบัติธรรม ครั้งนี้จาก

การประชาสัมพันธ์ (ระบุสถานที่)

มีผู้แนะนำ (ผู้แนะนำคือ)          

ประสบการณ์การปฏิบัติ

เคย   จำนวนครั้ง    พุท-โธ   พอง-ยุบ   อานาปานสติ   สัมมาอาระหัง  

ไม่เคย

ในกรณีฉุกเฉินทางผู้จัดสามารถติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดของข้าพเจ้าได้ตามชือ ดังนี้

        ชื่อ ความสัมพันธ์

โทรศัพท์           มือถือ

ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติในการรักษาศีล ช่วงเวาลาของการปฏิบัติได้ดังนี้

ศีล 8 (งดอาหารมื้อเย็น)

ศีล 5 (ในกรณีที่ท่านต้องทานยาตามคำสั่งแพทย์)

* เนื่องจากรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวนจำกัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯจะแจ้งยืนยันการสมัครก่อนการปฏิบัติ 3 วัน

  

 

ข้อแนะนำการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.00 น. เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามเวลา ไม่ออกนอกสถานที่และอยู่จนครบพิธีการปิดการอบรม
3. แต่งกายชุดขาวล้วนไม่มีลวดลายใดใด (เสื้อ,กางเกง,กระโปรงยาว,ที่สวมใส่แล้วสบายและไม่รัดรูป) ควรนำมาให้ครบทุกวัน
4. กรุณา งดใช้โทรศัพท์มือถือ งดติดต่อบุคคลภายนอก และงดการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ตลอดระยะเวลาการอบรม
5. งดฟังวิทยุ เทป ซีดี งดเขียนข้อความ อ่านหนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ใดใด ตลอดระยะเวลาการอบรม
6. นำของใช้ส่วนตัว เช่นไฟฉาย,สบู่ ยาสีฟัน ,แชมพูสระผม ,ยาประจำตัว ,เสื้อกันหนาว ,ผ้าคลุมไหล่ ,ผ้าพันคอ มาด้วย
7. การเข้าอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด แต่ท่านสามารถร่วมทำบุญกับสถานปฏิบัติธรรมได้ตามกำลังศรัทธา
8. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวไปด้วย ระหว่างปฏิบัติธรรมงดใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา

 

  © www.บารมีธรรม.com | ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม 641/1 ม. 6 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | E-mail : mail@paramidhamma.com